יומן דיגיטלי לצוות בית הספר, הכולל שיבוץ מערכת, שיעורים, אירועי הערכה, ואירועים בית ספריים
ניהול אירועים והערות בשיעור בקלות וביעילות, הזנת אירוע בקליק אחד תוך שמירה אוטומטית
הזנת ציונים נגישה וקלה, עם חיווי ברור על שמירה
מערכת משוכללת לשיבוץ המורים באופן שוטף, תוך ניהול משאבי התקציב ושעות ההוראה של המורים ושל הכיתות
מערכת משוכללת לשיבוץ המורים - כולל כלי עזר ואוטומציה
מלוח הבקרה של כל מורה ניתן לקבל בקלות תמונת מצב בתקופה לפי פרמטרים של תלמיד, כיתה, מקצוע, שעה ועוד
כל מורה יכול לשלוח הודעות לתלמידים או לצפות במצב הפדגוגי של כל תלמיד
במיוחד לישיבות פדגוגיות, זמין כרטיס תלמיד עם כל המידע הפדגוגי הנדרש
מפת השיבוץ המורים, הכיתות והחדרים
שליחת דוא"ל בתפוצה רחבה לכל בית הספר, לשכבה, כיתה וקבוצה, וכן לקבוצות מורים
דוחות לציונים תקופתיים - לזיהוי מצב ומגמות

צרו קשר:

דוא"ל: contact@topsnet.co.il      טלפון: 074-7039468

להפעלת מערכת "פדגוגי" בבית ספרכם:
  • הדרכה לצוות המוביל את נושא התקשוב בבית הספר
  • תמיכה בבית הספר עד להטמעה מיטבית ומעבר לכך
  • קידום משמעותי בתהליכים הפדגוגיים בבית הספר
  • ניתן להתנסות במערכת ללא התחייבות

מערכות מתוקשבות, מתאימות לכל מחשב או מכשיר חכם:

באמצעות כניסה אחידה של משרד החינוך
פדגוגי - ניהול פדגוגי לצוות בית הספר
כניסה למורים

התוכנה משמשת כיומן דיגיטלי לצוות בית הספר באישור משרד החינוך

  • רישום ומעקב אחר ההישגים החינוכיים והמקצועיים של התלמידים בקבוצות הלימוד
  • ייעול ושיפור של העבודה בקבוצות הפרטניות, התגבור וההעשרה
  • הכרה ברורה יותר של מצב התלמידים וזיהוי מגמות
  • דוחות תקופתיים משמעותיים ליום הורים תעודות ועוד
פדגוגי - תלמידים
כניסה לתלמידים

התוכנה משמשת לתלמידים בעיקר כיומן המרכז את מערכי השיעורים ואירועי ההערכה שמתקיימים בבית הספר ומשקפת לתלמיד את הנתונים שהוזנו על ידי המורים במערכת פדגוגי

פדגוגי - דרכי הוראה בע"מ

החברה תפעל להטמעת שיטות הוראה ולמידה משמעותית במוסדות החינוך בארץ.

החברה נוסדה על מנת לייצר שיטות ודרכי למידה מותאמות אישית במגוון תחומי דעת ותחומים טכנולוגיים שונים.

החברה תייצר הן כלים ועזרים טכנולוגיים למגוון דרכי הוראה, והן שיטות הוראה הדרכה ולמידה מותאמות אישית בבתי הספר

"פדגוגי" דרכי הוראה (מבית 'topsnet') הנו ספק מורשה של משרד החינוך, ופועל על מנת לקדם מגוון תחומי חינוך למידה וניהול פדגוגי