דלג לתוכן

תנאי שימוש במערכות פדגוגי

הצהרת פרטיות

מערכת "פדגוגי" מכבדת ושומרת על פרטיות המשתמשים במערכת ולא תחשוף פרטים חסויים בשום אופן ובכפוף לחוק

מערכת פדגוגי מנהלת רישום ביומן של פעולות המשתמש בשרת, לכל בקשה או פעולה נרשמים פרטי מזהים של יוזם הבקשה והתוצאה של הבקשה, כל זאת לצרכי ניטור, אבטחה, ביצועים, זיהוי בעיות ושיפור השירות בלבד

על פי רוב הניטור מתבצע על ידי תוכנה אוטומטית כך הנתונים נשארים חסויים לחלוטין. לעיתים על פי צורך תתבצע בדיקה ידנית של רישומי היומן על ידי איש מצוות "פדגוגי" המאושר לכך ותוך שמירה על פרטיות המשתמשים וחסיון המידע למנהל המערכת של כל בית ספר ניתן להציג את נתוני השימוש במערכת, לצורך ניטור השימוש הנכון והראוי

המערכת תזהה באופן אישי משתמש רק במידה שיש חובה על פי הדין, או במידה שאיש צוות פדגוגי רואה צורך ליידע משתמש מסויים על פעילות חשודה או לא תקינה בחשבונו

באחריותו של בית הספר והמשתמשים, לשמור על פרטיות כל מידע חסוי או מוגן שמיוצא או נשלח מתוך המערכת

באחריות כל משתמש לשמור באופן מאובטח על השם והסיסמא שהוגדרו לו או על ידו ולדאוג שלא ייחשפו או יתגלו לאדם אחר

חלק מהנתונים עשויים להיות מועברים לשרתי משרד החינוך בהתאם להסכם בינם לבתי הספר, הנתונים יישארו חסויים ומוגנים עם אותם התנאים

שמירה על אבטחת מידע

מערכת "פדגוגי" שומרת על המידע באופן מאובטח על מנת שהפרטים החסויים לא ייחשפו לצד שלישי, וכן נוקטת אמצעים למניעת אפשרות של צד שלישי לפגוע בתקינות המערכת ופעולתה.

באחריות בית הספר וכל משתמש במערכת, לשמור על פרטיות כל מידע חסוי או שמודפס, מוצג, נשלח או מיוצא מתוך המערכת.

באחריות כל משתמש לשמור באופן מאובטח על השם והסיסמא שהוגדרו לו או על ידו ולדאוג שלא ייחשפו או יתגלו לאדם אחר.

שימוש הוגן

כל משתמש מתחייב לשימוש הוגן במערכת, שימוש במשאבים בצורה סבירה ומקובלת, וכן שימוש בכל רכיב באופן ולפי המטרות שלשמן הוא נועד

כל משתמש מתחייב שלא להעלות תכנים האסורים על פי חוק וכן שלא להזין תכנים העלולים לפגוע במשתמש אחר

הגבלת אחריות

השימוש במערכת באחריות המשתמש בלבד. אנו מספקים את המערכת, התמיכה והשירות הנלווה "כמות שהוא"("AS IS") ועל בסיס זמינות המערכת בלבד.

עדכוני תוכנה ו/או תנאי השימוש

צוות "פדגוגי" רשאים לעדכן מעת לעת את מבנה המערכת, התכנים, וצורת עבודה המערכת.

האתר רשאי לשנות את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

* האמור בתנאים אלו מתייחס לשני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.