דלג לתוכן

מערכות ידידותיות למורים, למנהלים, לתלמידים ולהורים

באמצעות כניסה אחידה של משרד החינוך

כניסה למורים

פדגוגי מורים - ניהול פדגוגי לצוות בית הספר

התוכנה משמשת כיומן דיגיטלי לצוות בית הספר באישור משרד החינוך

כניסה לתלמידים

פדגוגי תלמידים והורים

התוכנה משמשת לתלמידים בעיקר כיומן המרכז את מערכי השיעורים ואירועי ההערכה שמתקיימים בבית הספר ומשקפת לתלמיד את הנתונים שהוזנו על ידי המורים במערכת פדגוגי

כניסה למנהל מערכת השעות

פדגוגי - ניהול ובניית מערכת שעות

תכנון והקמת מערכת שעות בית ספרית, כולל שעות פרטניות ושעות שהייה תוך עמידה בתקני המשרות הדרושות לכיתות ולמורים ולמקצועות הלימוד. ניהול נוכחות מורים ומילויי מקום

  • כניסה למערכת פדגוגי - נגיש באופן מיטבי מכל מכשיר נייד, טאבלט ומחשב
  • רישום ומעקב אחר ההישגים החינוכיים והמקצועיים של התלמידים בקבוצות הלימוד
  • ייעול ושיפור של העבודה בקבוצות הפרטניות, התגבור וההעשרה
  • הכרה ברורה יותר של מצב התלמידים וזיהוי מגמות
  • דוחות תקופתיים משמעותיים ליום הורים תעודות ועוד