דלג לתוכן

מערכות בית סיפריות למנהלים, למורים, לתלמידים ולהורים

כניסה למערכת פדגוגי - נגיש באופן מיטבי מכל מכשיר נייד, טאבלט ומחשב

פדגוגי מורים - ניהול פדגוגי לצוות בית הספר
כניסה למורים

התוכנה משמשת כיומן דיגיטלי לצוות בית הספר באישור משרד החינוך

פדגוגי תלמידים והורים
כניסה לתלמידים

התוכנה משמשת לתלמידים בעיקר כיומן המרכז את מערכי השיעורים ואירועי ההערכה שמתקיימים בבית הספר ומשקפת לתלמיד את הנתונים שהוזנו על ידי המורים במערכת פדגוגי

פדגוגי - ניהול ובניית מערכת שעות
כניסה למנהל מערכת השעות

תכנון והקמת מערכת שעות בית ספרית, כולל שעות פרטניות ושעות שהייה תוך עמידה בתקני המשרות הדרושות לכיתות ולמורים ולמקצועות הלימוד. ניהול נוכחות מורים ומילויי מקום

כניסה למערכת באמצעות הזדהות של משרד החינוך

באמצעות כניסה אחידה של משרד החינוך
  • רישום ומעקב אחר ההישגים החינוכיים והמקצועיים של התלמידים בקבוצות הלימוד
  • ייעול ושיפור של העבודה בקבוצות הפרטניות, התגבור וההעשרה
  • הכרה ברורה יותר של מצב התלמידים וזיהוי מגמות
  • דוחות תקופתיים משמעותיים ליום הורים תעודות ועוד