דלג לתוכן

כניסת הורים למערכת פדגוגי

הכניסה מתאפשרת באמצעות חשבון הורים במשרד החינוך

  • מי שאין לו חשבון ניתן ליצור חשבון כאן
  • תמיכה בסיסמאות באמצעות משה"ח בטלפון 6552*
  • ניתן לפנות לצוות בית הספר לאפשרויות כניסה נוספות


כניסה באמצעות הדפדפן


להתקנת אפליקציה בנייד המאפשרת גם קבלת התראות:
Google Play כעת ב- Apple Store כעת ב-
פדגוגי הורים מציג הודעות, ציונים, מערכת השעות והתוכן הנלמד
וכן מאפשר חתימה ואישורי הורים


כניסת תלמידים

כניסת תלמידים

התוכנה משקפת לתלמידים את הנתונים שהוזנו על ידי המורים במערכת פדגוגי. נתוני אירועים בשיעורים, הערות וציונים בכל מקצועות הלימוד.

כמו כן מאפשרת לתלמידים להגיש עבודות ומטלות וללמוד גם מהבית

באמצעות כניסה אחידה של משרד החינוך
כניסה למערכת השיבוץ

תכנון והקמת מערכת שעות בית ספרית, כולל שעות פרטניות ושעות שהייה תוך עמידה בתקני המשרות הדרושות לכיתות ולמורים ולמקצועות הלימוד. ניהול נוכחות מורים ומילויי מקום.

באמצעות כניסה אחידה של משרד החינוך

אתכם לאורך כל השנה!